Lestarieven

Priveles alle leeftijden

  Tijd Prijs

1  les per week

  20 minuten

€ 225,00

 

1 les per week

 

 

25 minuten

 

€ 270,00

1 les per week   30 minuten € 325,00
 1 les om de week  

30 minuten

€ 335,00
10 lessen per jaar (strippenkaart)   30 minuten € 250,00
Groepsles      
1 les per week   30 minuten 2 personen € 210,00 pp
 1 les om de week   30 minuten 2 personen € 220,00 pp
       

Alle prijzen gelden voor 15 lessen, behalve de regel met 10 lessen, waarbij je in 1 jaar 10 lessen opneemt, volgens een strippenkaart.

Er bestaat ook de mogelijkheid om per 5 lessen te betalen, dat kan alleen voor lessen van 30 minuten, de kosten bedragen € 125,00

 

Alle prijzen gelden voor 15 lessen.

Neem je een strippenkaart, dan heb je recht op 10 lessen in een jaar.

Er dient eenmalig inschrijfgeld van € 10,00 worden te voldaan bij de eerste betaling. Lessen dienen vooraf te worden betaald.

Er kan ook om de week les worden gevolgd, echter voor kinderen is dat niet aan te raden, die hebben echt wel de regelmaat nodig van een wekelijkse les.

De vakanties lopen gelijk met de schoolvakanties van de middelbare scholen in Tilburg. In overleg kan er in de vakanties ook les worden gevolgd.

Proefles

Het wordt door ons aanbevolen om eerst een proefles te nemen, dan kunt u kennis maken met onze manier van lesgeven. Een proefles is gratis.

 

Stichting leergelden.

Voor kinderen waarvan de ouders in de bijstand zitten of anderszins het lesgeld niet kunnen betalen is er de Stichting Leergelden, u kunt hier een bedrag van € 450 aanvragen, dit is goed voor 32 lessen van 20 minuten.

 

Voor de minderdraagkrachtigen is er in de Tilburg de meedoenregeling.

_______________________________________

 

Voorwaarden

 

Verzetten van een les.

Het kan  voorkomen dat het  niet lukt om op je vaste lestijd  te komen. Geef dit ruim van te voren aan (uiterlijk de week ervoor), dan kan er indien mogelijk een alternatief worden besproken. Alternatieve lestijden zijn beperkt, een alternatieve lestijd is geen recht en afhankelijk van de mogelijkheden van de  docent die week. Het is de bedoeling dat je 15 lessen aaneengesloten opneemt, dat houdt in dat je wekelijks les volgt, echter in de schoolvakanties is de keuze vrij of je les volgt. Volwassenen, die buiten de schoolvakanties op vakantie gaan hoeven die lessen niet door te betalen. Bij lessen om de week geld hetzelfde, echter kun je niet, dan volg je 2 lessen achter elkaar op 2 op een volgende weken, en daarna  weer om de week, echter hier geld ook dat de docent dan wel plaats moet hebben. Ik doe altijd mijn best om een les te verzetten, maar dat is geen dus geen recht.

 

Les vergeten of gemist.

Achteraf inhalen is niet mogelijk. Deze lestijd is verloren tijd voor de docent en wordt dus doorberekend.

 

Ziekte of buitengewone omstandigheden.

Bij ziekte van de leerling worden binnen een cyclus van 15 lessen 2 lessen doorbetaald, duurt de ziekte langer, dan worden die lessen ingehouden bij de betaling van de volgende cyclus van 15 lessen. Dus ben je bijvoorbeeld 4 weken ziek binnen een cyclus van 15 lessen, dan betaal je volgende termijn 2 lessen minder, neem je geen volgende cyclus van 15 lessen, dan krijg die lessen die te teveel hebt betaald nog extra. Er wordt geen geld teruggegeven.

 

Ziekte of afwezigheid docent.

Bij ziekte van de docent wordt 1 les doorbetaald, binnen een cyclus van 15 lessen. Bij het uitvallen van meer dan 1 les door ziekte zal voor compensatie worden gezorgd. Dit kan zijn in de vorm van een vervanger of restitutie van reeds betaald lesgeld. Of het geld wordt ingehouden op de volgende betaling.

 

Opzegging.

Er geldt geen opzegtermijn. We stellen het echter wel op prijs, als je het op tijd laat weten, zodat we op de  tijd die vrij komt, iemand  anders kunnen plaatsen. Er wordt in de cylus van 15 lessen geen lesgeld terugbetaald, alleen in geval van overlijden van de leerling, of als de lessen door bijv. ernstige ziekte niet kunnen worden voortgezet.

-----------------------------------------------------------------

Privacy.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gitaarstudio Walter Stadhouders verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gitaarstudio@gmail.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Gitaarstudio Walter Stadhouders verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.

- Gitaarstudio Walter Stadhouders verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren:

Gitaarstudio Walter Stadhouders zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen:

Gitaarstudio Walter Stadhouders verstrekt  aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gitaarstudio Walter Stadhouders gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gitaarstudio@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Gitaarstudio Walter Stadhouders zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Gitaarstudio Walter Stadhouders neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gitaarstudio@gmail.com

 

 

 

Contactgegevens

Bokhamerstraat 8

5042GE Tilburg

Tel. 06 49 86 45 58

Email:  gitaarstudio@gmail.com

Route